Pape­ri­leh­den tilaus

Hyvä tilaa­ja. Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­den tilaa­ja­na sinul­la on mah­dol­li­suus käyt­tää veloi­tuk­set­ta Ran­ta­poh­jan digi­pal­ve­lu­ja (Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti, Päi­vän leh­ti sekä His­to­rial­li­set leh­det). Voit teh­dä itsel­le­si digi­tun­nuk­set, kun olet saa­nut vah­vis­tuk­sen onnis­tu­nees­ta pape­ri­leh­den tilauk­ses­ta. Voit hank­kia digi­tun­nuk­set myö­hem­min myös verk­ko­si­vum­me tilaukset-osiosta.

Leh­den saa­jan tiedot
Mak­sa­ja eri kuin tilaaja

Leh­den mak­sa­jan tiedot
Tilaus­hin­nat ja vaihtoehdot


Pape­ri­leh­den tilaus ja digi­leh­den lukuoi­keus ajal­le 25.3.–31.12.2021
Tilaus jat­kuu kes­to­ti­lauk­se­na ja sen voi kes­keyt­tää mil­loin halu­aa. Voit vali­ta mak­sat­ko las­kun yhdes­sä vai kah­des­sa eräs­sä. Tar­jous kos­kee vain koti­maan tilauksia. 
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suoramarkkinointiin.