Har­taus: Lähim­mäi­nen

Yksi Raa­ma­tun tun­ne­tuim­pia Jee­suk­sen ver­taus­o­pe­tuk­sia on Lau­pias Sama­ria­lai­nen. Jee­sus kes­kus­te­li lain­opet­ta­jan kans­sa, joka oli kysy­nyt Jee­suk­sel­ta, mitä pitää teh­dä saa­dak­seen ian­kaik­ki­sen elä­män. Tuo­hon kysy­myk­seen Jee­sus vas­ta­si kysy­myk­sel­lä: ”Mitä lais­sa sano­taan?” Lai­nop­pi­nut vas­ta­si, että tulee rakas­taa Her­raa yli kai­ken ja lähim­mäis­tä­si niin kuin itseä­si.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Iin Ollin­kor­ven tuu­li­puis­to­han­ke alas!

Iijo­ki val­jas­tet­tiin aikoi­naan säh­kön­tuo­tan­toon. Tämän seu­rauk­se­na kos­ket, kalat, nah­kiai­set, ravut, kutu­pai­kat ja arvo­kas joki­mai­se­ma mene­tet­tiin. Moni menet­ti myös ansio­tu­lo­ja. Jäi vain kivi­pa­to­ja, suvan­to­ja, tör­röt­tä­viä kais­li­koi­ta ja osin uima­kel­vot­to­mia ran­to­ja. Näin aiheu­te­tut mene­tyk­set Iil­le, iiläi­sil­le, joel­le ja koko luon­nol­le ovat mit­taa­mat­to­man suu­ret.


Lisäys perin­ne­päi­vä­jut­tuun

Ala­vuo­ton perin­ne­päi­vä­ju­tus­sa tiis­tain 10.9. Ran­ta­poh­jas­sa ker­rot­tiin, että tapah­tu­mas­sa arvot­tiin Kal­le Pää­ta­lon teke­mä lato. Hänen lisäk­seen latoa oli­vat teke­mäs­sä Vei­jo Vää­nä­nen, Rei­jo Sar­ja­no­ja, Pau­li Vää­nä­nen, Pent­ti Vää­nä­nen ja Hei­mo Tom­pe­ri.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus