Teks­ta­rit 8.8.2019

Kii­tok­set Hau­ki­pu­taan koti­sai­raa­lan hoi­ta­jil­le, eri­tyi­ses­ti Hilk­ka Kyn­kään­nie­mel­le. Teet­te vaa­ti­vaa työ­tä ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja suu­rel­la sydä­mel­lä. Omai­nen Iso kii­tos naa­pu­ril­le kun tulit…

Lue lisää


Bus­sit siir­ty­vät tal­viai­ka­tau­lui­hin

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen bus­sit siir­ty­vät tors­tai­na tal­viai­ka­tau­lui­hin. Tal­viai­ka­tau­lut tuo­vat muu­tok­sia myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la lii­ken­nöi­viin bus­sei­hin. Hau­ki­pu­taal­ta Ouluun lii­ken­nöi­vän lin­jan 22 reit­ti…


Nuor­ten foo­ru­mi tulos­sa

Nuor­ten vai­kut­ta­ja­päi­vät ovat saa­neet uudek­si nimek­seen Nuor­ten foo­ru­min. Oulun kau­pun­gin perus­o­pe­tus- ja nuo­ri­so­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mät osal­li­suus­ta­pah­tu­mat ovat nyky­ään yhdes­sä nimel­tään nuor­ten vai­kut­ta­ja­päi­vät, jois­ta yksi ala­ta­pah­tu­ma on Nuor­ten foo­ru­mi. Nimen­vaih­dok­ses­ta huo­li­mat­ta tapah­tu­ma säi­lyy sama­na kuin ennen­kin. Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään nyt jo kuu­det­ta ker­taa Oulun kau­pun­gin­ta­lol­la tiis­tai­na 15.10. kel­lo 10–14.


Ansio­merk­ke­jä Yli­kii­min­kiin

Suo­men Kes­kus­tan puo­lue­hal­li­tus on myön­tä­nyt ansio­merk­ke­jä Kes­kus­tan Yli­kii­min­gin pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen jäse­nil­le. Kul­tai­sen ansio­mer­kin sai­vat Lau­ri Mes­kus ja Heli Käs­mä. Hopei­sen ansio­mer­kin sai Mark­ku Kaup­pi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIHN-tau­din rajoi­tus­vyö­hy­ke lak­kau­tet­tu Perä­me­ren ran­ni­kol­ta

Lohi­ka­lo­jen IHN-tau­din leviä­mi­sen estä­mi­sek­si perus­tet­tu rajoi­tus­vyö­hy­ke on lak­kau­tet­tu Iin ja Simon kun­tien alu­eel­ta. Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­to Evi­ra (nyk. Ruo­ka­vi­ras­to) perus­ti rajoi­tus­vyö­hyk­keen mar­ras­kuus­sa 2017, kun lohi­ka­lo­jen virus­tau­tia löy­tyi kah­den meri­kas­si­kas­vat­ta­mon kir­jo­lo­his­ta. Kas­va­tus­lai­tos­ten näyt­teis­tä ei ole löy­ty­nyt IHN-virus­ta enää kalo­jen hävit­tä­mi­sen, väli­neis­tön puh­dis­tuk­sen ja kas­va­tus­tauon jäl­keen. Tau­tia ei myös­kään ole todet­tu rajoi­tus­vyö­hyk­keel­tä pyy­de­tyis­tä luon­non­va­rai­sis­ta kalois­ta.