Tuk­ki­puun tar­jon­ta vähen­ty­nyt

Eri­tyi­ses­ti tuk­ki­puun tar­jon­ta on tänä vuon­na las­ke­nut met­sän­käyt­töil­moi­tus­ten perus­teel­la Poh­jois-Poh­jan­maan yksi­tyis­met­sis­tä. Tuk­ki­puun tar­jon­ta las­ki maa­kun­nas­sa 30 pro­sent­tia, kun koko maas­sa las­ku oli 27 pro­sent­tia alku­vuo­den aika­na ver­rat­tu­na vii­me vuo­teen. Maa­kun­nan kui­tu­puun tar­jon­ta on pysy­nyt lähes edel­li­sen vuo­den tasol­la.

Lue lisää

KiimU:lla voi­mis­te­lu­lei­ri Pudas­jär­vel­lä

Kii­min­gin Urhei­li­jat tekee uuden­lais­ta yhteis­työ­tä Pudas­jär­ven Urhei­li­joi­den kans­sa jär­jes­tä­mäl­lä yhtei­sen kai­kil­le avoi­men voi­mis­te­lu­lei­rin 8–15-vuotiaille. Lei­ril­lä on joka päi­vä vähin­tään nel­jä…RoPo tyly vie­ras Hau­Pal­le

Muka­vas­sa voit­to­put­kes­sa ollut Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue jou­tui pet­ty­mään sun­nun­tai­na vii­mei­ses­sä otte­lus­saan ennen tau­koa. Rova­nie­me­läi­nen RoPo haki kaik­ki tar­jol­la olleet pis­teet Kes­kus­ken­täl­tä 0–1 voi­tol­la ja osoit­tau­tui näin Hau­Pal­le tämän kau­den osal­ta vai­keak­si vas­tus­ta­jak­si.