Kes­kus­te­lem­me: Älä mureh­di melu­hai­tois­ta

Nimi­merk­ki “Hami­nas­ta” oli vii­me vii­kon teks­ta­ris­saan huo­lis­saan Vih­ko­saa­res­sa hei­nä­kuus­sa pidet­tä­vien kelk­ka­kil­pai­lu­jen melu­hai­tois­ta. Älä mureh­di suot­ta! Kysei­set kelk­ka­ki­sat ovat osa Iis­sä elo­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vää maa­ta kaa­ta­vaa Ilmas­to­foo­ru­mia. Moot­to­ri­kelk­kai­lut ovat ikään kuin foo­ru­min pre­lu­di eli etkot. Uima­ran­nal­la pidet­tä­väl­lä kelk­ka-aje­lul­la pääs­tö­jen vähe­ne­mi­sen Euroo­pan keu­la­ku­va, pie­ni Ii, osoit­taa, että tääl­lä voi­daan ajaa kesäl­lä vedes­sä kovaa moot­to­ri­kel­koil­la ilman, että sii­tä syn­tyy veteen, ilmaan tai ihmis­ten kor­viin mitään pääs­tö­jä tai hait­to­ja.

Lue lisää

Koh­ti uut­ta elä­män­vai­het­ta

Iin lukion lak­kiais­juh­lis­sa pysäh­dyt­tiin elä­män­vai­hei­den rajal­le. Kat­se luo­tiin sekä men­nee­seen, tähän het­keen että huo­mi­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus



Myö­tä­tuul­ta pur­jei­siin

Kii­min­gin lukios­ta val­mis­tui tänä kevää­nä 50 uut­ta yli­op­pi­las­ta. Kaik­ki­aan lukios­ta on nyt val­mis­tu­nut 2 585 yli­op­pi­las­ta. Kii­min­ki on ollut edel­lä­kä­vi­jä­nä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


LC Jää­li juh­li näyt­tä­väs­ti 40-vuo­tis­ta his­to­ri­aan­sa –Yhdis­tys jakoi yli 10 000 euroa jää­li­läis­ten hyväk­si

Lions Club Jää­lin perus­ta­mi­ses­ta tulee tänään kevää­nä kulu­neek­si pyö­reät 40 vuot­ta. Yhdis­tys halusi juh­la­vuo­ten­sa kun­niak­si teh­dä jotain, jol­la on huo­mat­ta­vaa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus



Kola­ri Iis­sä

Iis­sä tapah­tui per­jan­tai-ilta­na nelos­tien ja Praa­van­tien ris­teyk­ses­sä kah­den auton perään­ajo­ko­la­ri. Edel­lä kul­ke­nut auto oli kään­ty­mäs­sä kul­kusuun­taan­sa näh­den vasem­mal­le ja peräs­sä tul­leen auton kul­jet­ta­ja ei ollut havain­nut kään­ty­mis­tä riit­tä­vän ajois­sa, vaan tör­mä­si kään­ty­vän auton perään.