Yli-Iin san­ka­ri­hau­taus­maa ilki­val­lan koh­tee­na

 

Yli-Iin san­ka­ri­hau­taus­maal­la kaa­det­tiin vii­me tors­tai­na kak­si san­ka­ri­hau­taus­maan pie­nis­tä hau­ta­muis­to­mer­keis­tä. Lisäk­si maa­han kiin­ni­tet­ty­jä kuk­ka­mal­ja­koi­ta kuk­ki­neen oli kaa­det­tu yhteen­sä 19 hau­ta­muis­to­mer­kin luo­ta. Ilki­val­ta oli tapah­tu­nut illal­la kel­lo 18 jäl­keen. Täl­lä het­kel­lä teko val­von­ta­ka­me­ran kuvi­neen on polii­sin tut­kit­ta­va­na.


The Tapah­tu­ma 2 tar­jo­si nuo­ril­le teke­mis­tä ja viih­dy­ket­tä

Per­jan­tai­na nuo­ril­le riit­ti Hau­ki­pu­taal­la teke­mis­tä, kun Jatu­lis­sa jär­jes­tet­tiin The Tapah­tu­ma jo tois­ta ker­taa. Tapah­tu­man tar­jo­si ilmais­ta teke­mis­tä ja viih­dy­ket­tä nuo­ril­le. Pai­kal­la oli monia eri­lai­sia har­ras­te­pis­tei­tä Pop-up -kir­jas­tos­ta käsi­työ- ja lii­kun­ta­pis­tei­siin. P

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ensin vie­tiin joki, nyt mai­se­mat – Poh­joi­sii­läi­siä kor­ven­taa tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen

Poh­jois-Iin kyläyh­dis­tyk­sen kylä­tu­val­le on vii­me viik­koi­na kokoon­nut­tu päh­käi­le­mään kylän lähei­syy­teen suun­ni­tel­tua tuu­li­voi­ma­puis­toa. Asuk­kai­ta mie­ti­tyt­tää, mik­si pie­neh­kön kun­nan poh­jois­puo­lis­kon pitää tuot­taa val­tao­sa Suo­men tuu­li­voi­mas­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAli­käy­tä­vän maa­lauk­set ilah­dut­ta­vat

Hau­ki­pu­taan­tien alit­ta­va kevyen lii­ken­teen ali­kul­ku­tun­ne­li lii­ken­neym­py­rän koh­dal­la ei ole enää synk­kä ja sot­kui­nen. Hau­ki­pu­taan lukion ympä­ris­tö­tai­de­kurs­sin oppi­laat kuva­tai­deo­pet­ta­ja Kai­sa Anna­lan joh­dol­la maa­la­si­vat ali­ku­lun sei­nä­mät iloi­sil­la ja värik­käil­lä kuvil­la. Kysees­sä oli Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tyk­sen aloit­tees­ta liik­keel­le läh­te­nyt lukion kans­sa toteu­tet­tu yhteis­han­ke.Raha­pe­lit 21.5.

Viik­ko 21Lot­to: 7, 14, 25, 29, 31, 32, 33. Lisä­nu­me­ro: 23. Plus­nu­me­ro: 19. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 1 kpl 372 357,85 e, 6 oikein 3 113,96 e, 5 oikein 62,80 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.Päät­tä­jäl­tä: Ilmas­to­kes­kus­te­lua

Aika-ajoin eri­lai­sis­sa mediois­sa, ihmis­ten väli­sis­sä kes­kus­te­luis­sa ja kanss­a­pu­heis­sa nousee esiin joku eri­tyi­nen aihe ylit­se mui­den. Yksi täl­lai­nen on kes­kus­te­lu ilmas­ton­muu­tok­ses­ta. Mis­tä se joh­tuu, kenen syy­tä, voi­daan­ko sii­hen vai­kut­taa, voi­daan­ko sitä pysäyt­tää, onko se koko­naan huu­haa­ta?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus