Emme valitettavasti löytäneet mitä etsit. Kokeile hakua.

Suo­si­tut Artik­ke­lit

Luo­vat teks­tit poti­lai­den ilok­si

Iin kan­sa­lais­opis­ton Kevyes­ti kynäl­lä – luo­van kir­joit­ta­mi­sen kurs­si halusi kulu­nee­na luku­vuon­na teh­dä jotain kun­ta­lai­sia ilah­dut­ta­vaa. Koh­teek­si vali­koi­tui ter­veys­kes­kus ja sai­raan­hoi­don vuo­deo­sas­to, jon­ne ryh­mä luo­vut­ti teks­teis­tään koos­tet­tu­ja julis­tei­ta sekä teks­ti­vih­ko­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Satun­nai­set Artik­ke­lit

Yli­ran­nan kou­lun tule­vai­suus mie­ti­tyt­tää

Käyt­tö­kiel­toon lai­te­tun Iin Yli­ran­nan kou­lun koh­ta­lo mie­ti­tyt­tää kylä­läi­siä ja Iin päät­tä­jiä. Suu­rin huo­li kou­lun oppi­lai­den van­hem­mil­la on sii­tä, mihin oppi­laat sijoi­te­taan mah­dol­li­sen remon­tin ajak­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää