Embraze palaa lavoil­le

Vuon­na 1994 perus­tet­tu ja 2009 toi­min­tan­sa lopet­ta­nut oulu­lai­nen ja osin kii­min­ki­läis­muusi­kois­ta koos­tu­va melo­di­sen metal­lin vete­raa­ni Embraze tekee paluun.Hir­vi­ko­la­ri Maa­lis­maal­la

Oulun polii­sil­le tuli maa­nan­tai­na hie­man ilta­kym­me­nen jäl­keen ilmoi­tus hen­ki­lö­au­ton ja hir­ven yhteen­tör­mäyk­ses­tä Oulun Yli-Iis­­sä Maa­lis­maan­tiel­lä. Autoa kul­jet­ta­nut oulu­lai­nen 19-vuo­­tias mies…


Leh­to suun­nit­te­lee lomau­tuk­sia Iis­sä

Leh­to Grou­pin teh­das­tuo­tan­non yksik­kö Leh­to Com­po­nents Oy har­kit­see tuo­tan­ton­sa sopeut­ta­mis­ta Iin ja Hump­pi­lan teh­tail­laan. Samaan aikaan suun­ni­tel­laan Oulun teh­taan tuo­tan­non siir­tä­mis­tä Oulai­siin.