Jouk­ko­lii­ken­ne­kais­to­jen raken­ta­mi­nen alkaa Alan­ky­län­tiel­le

Ala­ky­län­tien jouk­ko­lii­ken­ne­kais­to­jen raken­nus­työt ovat käyn­nis­ty­neet tien Oulun pääs­sä. Yli­opis­ton kam­pus Iaa­je­nee vuon­na 2020 mer­kit­tä­väs­ti, kun Oamk siir­tää toi­min­ton­sa Lin­nan­maal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus