Jouk­ko­lii­ken­ne­kais­to­jen raken­ta­mi­nen alkaa Alan­ky­län­tiel­le

Ala­ky­län­tien jouk­ko­lii­ken­ne­kais­to­jen raken­nus­työt ovat käyn­nis­ty­neet tien Oulun pääs­sä. Yli­opis­ton kam­pus Iaa­je­nee vuon­na 2020 mer­kit­tä­väs­ti, kun Oamk siir­tää toi­min­ton­sa Lin­nan­maal­le.

Kak­si­kais­tai­sen Ala­ky­län­tien väli­tys­ky­ky on riit­tä­mä­tön Iisään­ty­väl­le jouk­ko­lii­ken­teel­le. Katua paran­ne­taan raken­ta­mal­la jouk­ko­lii­ken­ne­kais­tat. Lin­ja-auto­jen siir­ty­mi­nen omil­le kais­toil­leen paran­taa mui­den­kin ajo­neu­vo­jen lii­ken­neo­lo­suh­tei­ta.

Raken­nus­työ aiheut­taa lii­ken­ne­hait­taa työ­maa-alu­een lähei­syy­des­sä käve­ly-, pyö­rä- ja auto­lii­ken­teel­le. Urak­ka-alu­eel­la on käy­tös­sä raken­nus­työn aikai­set lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt koko urak­ka-ajan. Työt val­mis­tu­vat elo­kuus­sa 2020. Koh­teen pää­ura­koit­si­ja­na toi­mii Sund­ström Oy.