Teks­ta­rit 30.4.

Te jot­ka juok­set­te käve­ly­teil­lä. Huo­mioi­kaa toi­set kul­ki­jat ohi­tus­ti­lan­tees­sa hidas­ta­mal­la vauh­tia tai siir­ty­kää juok­su­ra­doil­le.
Kädet vis­paa, ajan­ot­to ran­tees­sa

Oli­si­ko Iin päät­tä­jil­lä pei­liin kat­so­mi­sen paik­ka?! Mihin kato­si 7,75 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa?
Kysyn vaan

Hei Iin yhteis­kou­lun vuo­den 1969 yli­op­pi­laat! Sai­sim­me­ko poru­kan kasaan 1.6.19 men­nes­sä? Vai ollaan­ko jo myö­häs­sä?
Tuli­sin mukaan

Onko Iin kun­nan päät­tä­jil­lä ja vir­ka­mie­hil­lä tar­koi­tus saar­taa Olha­van ja Yli-Olha­van asuk­kaat tuu­li­myl­lyil­lä ja samal­la teh­dä asuk­kais­ta koe­hen­ki­löi­tä tuu­li­myl­ly­jen hai­tois­ta ja vaa­rois­ta. Näi­tä kyse­lee:
Ante­ro Vei­jo­la