Teks­ta­rit

Lai­toin ystä­väl­le syk­syl­lä syn­ty­mä­päi­vä­kor­tin Iis­tä Iihin. Ei ole vie­lä peril­lä. Lai­toin 12.12. jou­lu­kor­tit punai­ses­sa kuo­res­sa Iis­sä S-kau­pan laa­tik­koon. Aina­kin yksi oli men­nyt peril­le tam­mi­kuun 25. päi­vään men­nes­sä. en enää lähe­tä kort­te­ja.
Rai­ja

Okset­ta­vaa poli­ti­koin­tia ja ään­ten kalas­te­lua van­hus­ten­hoi­don epä­koh­dil­la, var­sin­kin kun samat kan­san­edus­ta­jat ovat myös kun­ta­päät­tä­jiä. Val­lit näkö­jään lähes­tyy.
Vaa­ku­na

Käy­tös­ta­po­jen perään­kuu­lu­tus! Aikui­nen mies, älä autoi­le tois­ten piha­tiel­le virt­sal­le.
Ällöt­tä­vää!

Auto­mies. Kaik­ki ohi­tuk­set ovat tur­hia ja type­riä ohi­tet­ta­van mie­les­tä oli keli mikä hyvä­nä­sä.
Auto­nai­nen