Teks­ta­rit 28.2.

Jak­ku­ky­län kylä­toi­mi­kun­nal­le tie­dok­si. Kou­lun hiih­to­la­tu, joka ylit­tää Räi­hän­nie­men­tien kah­des­ta koh­taa, on huip­pu­vaa­ral­li­nen paik­ka. Ladul­le tien­yli­tyk­siin kyl­tit: varo autoi­li­joi­ta ja tiel­lä kul­ki­joi­ta. Myös Räi­hän­nie­men­tiel­le kyl­tit hiih­to­la­dun yli­tyk­ses­tä.
Kax lii­an lähel­tä­pi­ti­ti­lan­net­ta auton ratis­sa
Vep­sän­ky­läl­lä mei­dän yksi­tyis­tie on aurat­tu tosi hyvin.
Kul­ki­ja

Oli­ko Ii Suo­men ensim­mäi­nen kun­ta­kes­kus, joka sai pysy­vät jou­lu­va­lot? Kun­nan myö­tä­vai­ku­tuk­sel­la ollaan suun­nit­te­le­man­sa tuu­li­puis­toa muu­ta­man kilo­met­rin pää­hän kes­kus­tas­ta! 200 met­ris­ten myl­ly­jen valot lois­ta­vat jou­lu­na nätis­ti ja myös ympä­ri vuo­den. Jos Lap­piin ei kor­peen saa­da myl­ly­jä, niin tuo­daan iihin, tän­ne ne kyl­lä kel­paa­vat.
Hii­li­va­paa Ii

Kou­lu­luis­sa on muu­ten hil­jai­sia oppi­lai­ta taka­ri­vis­sä. He aloit­ta­vat puli­nan­sa aina vain kun opet­ta­ja on äänes­sä.
Yksi oppi­las

Minus­ta tuol­lai­sia mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja­vies­te­jä, kuten vaa­ti­mus olla hil­jaa jump­pa­tun­nil­la, ei kan­nat­tai­si edes jul­kais­ta Ran­ta­poh­jas­sa. Nega­tii­vi­suut­ta on täs­sä maas­sa jo lii­kaa­kin.
Jump­paa­ja