Teks­ta­rit 25.7.

Lää­kä­ris­sä­käyn­ti­las­kus­ta tuli mak­su­häi­riö­mer­kin­tä ilman, että las­kus­ta tuli min­kään­lais­ta mak­su­ke­hoi­tus­ta. Mul­lis­ti elä­män aika han­ka­las­ti.

Elä­ke­mum­mo

Olen itse­kin kir­joit­ta­nut leh­tiin lähes 70 vuot­ta, mut­ta har­voin olen näh­nyt niin hyvää leh­ti­kir­joi­tus­ta, kuin Pent­ti Par­viai­sen kir­joi­tus Ran­ta­poh­jas­sa Kui­va­nie­men mark­ki­nois­ta ja yrit­tä­mi­ses­tä.

Lohi­vel­lin ryys­tä­jä