Teks­ta­rit

Pal­jon kii­tok­sia Meri­läi­sen Lei­po­mon muka­val­le mies­myy­jäl­le, jol­ta ostim­me 04.07.19 Iin Kärk­käi­sen toi­mi­pis­tees­tä juu­reen lei­vot­tua ruis­limp­pua, var­ras­lei­pää sekä pul­laa. Nyt meil­lä on pakas­ti­mes­sa oike­aa lei­pää! Juu­reen lei­vot­tu lei­pä on har­vi­nais­ta herk­kua tääl­lä län­si­ran­ni­kol­la. Hyvää kesän jat­koa!
Loma­lai­set

Kyl­lä oli hir­veä moot­to­ri­kelk­ko­jen pöri­nä Iis­sä lau­an­tai­na. Ii mai­nos­taa itse­ään eko­lo­gi­sek­si. Eikö nuo kel­kat saas­tu­ta ja mis­sä Iin vih­reät, kun eivät kor­vaan­sa lot­kai­ta melul­le ja saas­teel­le.
Jouk­ko ran­nan asuk­kai­ta

Kii­tos kai­kil­le niil­le ihmi­sil­le, jot­ka jak­sa­vat olla muka­na jär­jes­tä­mäs­sä kesä­ta­pah­tu­mia meil­le. Te teet­te sitä, vaik­ka aina joku valit­ta­ja löy­tyy­kin ylei­sön jou­kos­ta. Jos on syy­tä valit­taa, niin kan­nat­taa itse men­nä mukaan.
Kii­tol­li­nen