Kotiin­tu­loa­jois­ta

Mie­les­tä­ni jot­kut van­hem­mat lait­ta­vat lii­an tiu­kan kotiin­tu­loa­jan lap­sil­leen, jot­ka ovat 7–9 luok­ka­lai­sia. Useim­mil­la ylä­kou­lu­lai­sil­la on kotiin­tu­loai­ka arki­sin 19.00–21.00.

Mie­les­tä­ni seit­se­män aikoi­hin arke­na on hul­luut­ta tul­la kotiin, kos­ka on kum­min­kin ilta­kin aikaa teh­dä ne läk­syt. Antai­si­vat van­hem­mat las­ten naut­tia nuo­ruu­des­taan myös arki­sin. Samal­la lap­si voi itse tuu­mail­la miten itse jak­saa seu­raa­va­na päi­vä­nä, jos tulee esi­mer­kik­si noin kel­lo 21.00 kotiin ja kou­lu alkaa 8.15 ja ne läk­syt on unoh­tu­nut teh­dä päi­väl­lä.

Mie­les­tä­ni lap­sen pitäi­si antaa ren­tou­tua vii­kon­lop­pui­sin, kos­ka rank­ka kou­lu­viik­ko on takana.Kotiintuloajan pitäi­si olla mie­les­tä­ni noin kel­lo 22. Saa naut­tia iltail­mois­ta tai viet­tää sisä­ti­lois­sa muka­vaa aikaa kave­rien kes­ken.

Sal­la Kor­ho­nen
Jää­li