Mie­li­pi­de: Olvas­suo

Olvas­suo sijait­see Pudas­jär­ven, Puo­lan­gan ja Uta­jär­ven alueil­la Kii­min­ki­joen poh­jois­puo­lel­la. Se on laa­ja erä­maa­suo­a­lue, joka on yhdis­tel­mä kai­ken­lai­sia soi­ta. Suo­a­lue kuu­luu Suo­men olois­sa har­vi­nai­siin luon­non­näh­tä­vyyk­siim­me.

Olvas­suos­ta mai­ni­taan mm., että sii­nä on keväi­sin val­ta­via tul­via. Nimi Olva, Olvas tar­koit­taa­kin tul­vi­vaa paik­kaa. Se kuu­luu samaan ryh­mään tul­vi­via paik­ko­ja tar­koit­ta­viin nimiin kuten Oulu (Ula) ja Olha­va. Näis­sä sanois­sa ruot­sin ol, ul, ull anta­vat pai­kan­ni­mel­le tul­vi­van mer­ki­tyk­sen. Nimes­sä Olva ol on ruot­sia ja va suo­mea.

Pil­tuan­jo­ki vir­taa Olvas­suon poh­jois- ja itä­lai­dal­la poh­jois­koil­li­seen. Tämän joen nimi on myös­kin ruot­sia. Suo­men pilt­tuu on lai­na ruot­sin sanas­ta spil­ta “pilt­tuu”, “par­si”. Joen ran­nal­la oli mui­noin muu­ta­ma erä­maa­ta­lo, jois­sa pidet­tiin hevo­sia.

Jaak­ko Kyrön­lam­pi