Mie­li­pi­de: Mitä Hau­ki­pu­taan kou­lul­la tapah­tuu?

Jos et ole käy­nyt Hau­ki­pu­taan kou­lul­la, saa­tat ihme­tel­lä, min­kä­lai­set olot tääl­lä ovat. Min­kä­lai­set olot tääl­lä sit­ten on?

Tääl­lä kou­lul­lam­me on hyvät olot ja poruk­ka käyt­täy­tyy hyvin suu­rim­man osan ajas­ta. Kou­lu on sinän­sä uusi ja sik­si olot ovat hyvät ympä­ri kou­lua. Ruo­ka­sa­li ja lii­kun­ta­sa­li ovat suu­ria ja luo­kat ovat täyn­nä uusia varus­tei­ta, joi­ta ei ole vie­lä pilat­tu, vaik­ka kou­lus­sa on noin 1000 oppi­las­ta. Kou­lus­sa on kir­jas­to­kin ja pal­jon muu­ta.

Käy­tä­vät saat­ta­vat olla välil­lä ahtai­ta ja ääni nousee vähän välil­lä, mut­ta käy­tä­viin tot­tuu ja ääni pysyy hil­jai­se­na suu­rim­man osan ajas­ta.

Jes­se, Hau­ki­pu­das