Mie­li­pi­de: Loma-asun­to on loma-asun­to

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Anne­ma­ri Eno­jär­vi kir­joit­ti Ran­ta­poh­jas­sa muun muas­sa kaa­voi­tuk­seen liit­ty­vis­tä asiois­ta taval­la, joka vaa­tii ehdot­to­mas­ti oikai­sun.

Vir­pi­nie­men ase­ma­kaa­van loma-asun­toa­lu­eel­le ei ole myön­net­ty raken­nus­lu­pia, eikä teh­ty poik­kea­mis­pää­tök­siä oma­ko­ti­ta­loil­le, vaan kaik­ki nyt asuin­käy­tös­sä ole­vien raken­nus­ten luvat on myön­net­ty loma-asu­mi­seen. Kunta/kaupunki ei ole alu­eel­le pysy­väs­ti asu­maan muut­ta­nei­ta joh­ta­nut har­haan. Kun­nal­ta ton­tin osta­neet tai vuo­kran­neet ovat tien­neet ton­tin hank­kies­saan, että kysees­sä on loma-asun­non raken­nus­paik­ka, kos­ka muun muas­sa vuo­kra­so­pi­mus on teh­ty loma-asun­non ton­tis­ta.

Mai­straa­tin hen­ki­kir­joit­ta­ja mah­dol­lis­ti pysy­vän asu­mi­sen loma-asun­nois­sa sal­li­mal­la kir­jau­tu­mi­sen loma-asun­toon ja sii­tä käyn­nis­tyi alu­een muut­tu­mi­nen vas­toin ase­ma­kaa­vaa ja myön­net­ty­jä lupia. Myös eräät kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät ovat vuo­sien aika­na myy­neet loma­tont­te­ja pysy­vään asu­mi­seen.

Har­haan­joh­ta­mis­ta vas­taan