Kes­kus­te­lem­me: Tal­vi tulee

Kau­pun­gin­val­tuus­ton kausi pyö­räh­ti käyn­tiin. Jat­kuu­ko eriar­vois­ta­mi­nen syr­jäis­ten kau­pun­gi­no­sien ja kes­kus­tan välil­lä? On mon­ta esi­merk­kiä täs­tä huo­les­tut­ta­vas­ta kehi­tyk­ses­tä. Esi­mer­kik­si kau­pun­ki­pyö­rä­jär­jes­tel­mä, johon kuu­luu myös pyö­räi­ly­baa­na. Mitä syr­jäi­nen kau­pun­gin­osa hyö­tyy täs­tä? Ei mitään!

Sen sijaan lope­tet­tiin yksi­tyis­tei­den auraus. Ei ole oikein, että syr­jäi­ses­sä kau­pun­gin­osas­sa asu­va jou­tuu mak­sa­maan jopa 300 € vuo­des­sa sii­tä, että tie on auki tal­vel­la ja sitä huol­le­taan. Mak­sai­si­ko­han taa­ja­ma-asu­kas? Tus­kin­pa.

Eipä pal­jon syk­ke­li läm­mi­tä Kii­min­gin asu­kas­ta tai Tal­vi­kan­kaan asu­kas­ta, kun ei pää­se edes lin­ja-autol­la kul­ke­maan, saa­ti mui­ta­kaan syr­jäi­sen seu­dun asuk­kai­ta. Pitäi­si­kö­hän Oulun hom­ma­ta vuo­krat­ta­vat pot­ku­rit meil­le syr­jäs­sä asu­vil­le?

Odo­tet­ta­vis­sa ole­va tal­vi­kun­nos­sa­pi­to tulee ole­maan retu­pe­räl­lä Oulus­sa. Toi­voi­sin täl­tä val­tuus­to­kau­del­ta enem­män panos­tus­ta syr­jäi­sil­le kau­pun­gi­no­sil­le, eikä vain ydin­kes­kus­taan.

Jan­ne Kos­ke­la