Kes­kus­te­lem­me: Pal­jon on kapus­to­ja Iijoen kala­so­pas­sa

Kon­sult­ti­vel­jet kyl­lä pro­jek­te­ja kek­si­vät, jos vähää­kään rahal­le hai­see, ja hai­see­han se. Kovin on pal­jon kapus­to­ja Iijoen kala­kat­ti­las­sa, kuten olem­me saa­neet moneen ker­taan lukea. Arve­len PVO:n ja kalas­tus­kun­nan kes­ke­nään saa­van joen kalas­tus­kun­toon ilman kon­sult­te­ja­kin ja niin­hän sii­nä tulee käy­mään. Pent­ti Par­viai­sen esit­tä­mä mal­li (Ran­ta­poh­jas­sa 30.4.) on hyvä ja asian­tun­te­mus­ta on riit­tä­väs­ti.

Iijoen lohi on ollut ja men­nyt, muut­tu­nut säh­kö­vir­rak­si joka ei hyö­dy­tä vain ran­to­jen kalas­ta­jia vaan koko seu­tu­kun­taa. Ei pidä luul­la että voim­me käs­kyt­tää var­sin­kaan loh­ta, kai­ken­lai­set por­ras­vi­ri­tel­mät ja nii­den toi­mi­mi­nen Iijoel­la on toi­vea­jat­te­lua ja myös huk­kaan hei­tet­tyä rahaa.

“Ei ikhän ennään”, sanoi Kuk­ko­lan­kos­ken mies ja on oikeas­sa. “Lii­an vih­reäk­si on men­nyt myös lohen­pyyn­ti meria­lu­eel­la”, sanoi enti­nen kalas­ta­ja, kun vero­tam­me lii­ak­si meri­met­so­jen ja hyl­kei­den ruo­kaa.

Timo Ala­raa­sak­ka
Ii