Kes­kus­te­lem­me: Luke­mi­nen kan­nat­taa aina

Luke­mi­nen voi olla tyl­sää, mut­ta kun löy­tää mie­leis­tään luke­mis­ta, se on mah­ta­vaa. Luke­mal­la voi pae­ta todel­li­suut­ta sekä pääs­tä paik­koi­hin, joi­hin ei muu­ten pää­si­si. Luke­mi­nen kan­nat­taa myös, kos­ka sana­va­ras­to suu­re­nee ja kie­li­tai­to para­nee.

Kir­jois­ta yleen­sä saa myös parem­man käsi­tyk­sen maa­il­mas­ta ja ymmär­tää asioi­ta hel­pom­min. Pää­see tutus­tu­maan asioi­hin, joi­hin ei muu­ten vält­tä­mät­tä oli­si mah­dol­li­suut­ta ja oppii uusia asioi­ta. Kan­nat­taa lukea!

Sara, 8 lk, Hau­ki­pu­das