Kes­kus­te­lem­me: Kii­tos pos­ti­lai­sil­le

Jou­lu­kort­ti -18 Sodan­ky­läs­tä oli lähe­tet­ty meil­le ilman min­kään­lais­ta osoi­tet­ta. Samoin Vaa­las­ta puut­teel­li­sel­la osoit­teel­la.

Molem­mat tuli­vat peril­le tam­mi­kuun -19 alus­sa. Ilo oli yhtä suu­ri kuin jou­lu­na, kos­ka ker­ke­sim­me jo kai­va­ta näi­tä kort­te­ja. Pos­ti oli täy­sin syy­tön!

Rau­ni ja Jor­ma Tii­ro, Ii