Kes­kus­te­lem­me: Kii­tok­set auraa­jal­le

Lun­ta on tul­lut riit­tä­väs­ti monen mie­les­tä ja lun­ta saa tul­la­kin vie­lä hel­mi­kuus­sa, kun vie­lä tal­vi on. Useat päh­käi­le­vät ja valit­ta­vat ja pos­ti­loo­tiin pos­tit ei yllä lumi­pen­kan takaa, toi­set kip­paa lumet mereen, huh.

Lume­nau­raus­fir­mo­ja on myös monen­laa­tui­sia. Joku vuo­si taak­se­päin piti aura-autoa juos­ta vas­taan, ettei lin­gol­la pääs­te­le täy­sil­lä kas­vi­huo­neen pääl­le lumi­kuor­maa. Sit­ten se oppi varo­maan, onnek­si. Nykyi­nen varoo auto­maat­ti­ses­ti lähes­tyes­sään kas­vi­huo­net­ta ja talon liit­ty­miä.

Kii­tol­li­suut­ta täs­tä­kin tun­nen: Kun ite suu­ren työn teh­nee­nä oman pihan kans­sa on liit­ty­mä puh­taak­si saa­tu, niin konemies/nainen ei puk­kaa isoa val­lia esteek­si. Sitä tapah­tui edel­li­sen kans­sa tois­tu­vas­ti. Auraa­ja on pai­kal­li­nen ura­koit­si­ja ja tekee huo­lel­lis­ta työ­tä ja ollaan häntä/heitä kii­tet­ty kyläm­me fb-ryh­mäs­sä. Kom­mu­ni­koim­me fb:n kaut­ta ryh­mäs­sä avoi­mes­ti , ja eni­ten siel­lä onkin kehu­mis­ta.

Välil­lä tulee huo­les­tu­nei­ta kom­ment­te­ja auraa­jal­ta: ”Oon­ko­han nyt auran­nut tar­peek­si hyvin kaik­ki huo­mioon ottaen?” “Yri­tän par­haa­ni”, auraa­ja kom­men­toi. Toi­voi hän­kin lumen saa­van riit­tää jo. No, se ei ole mei­dän käsis­sä. Me huo­leh­di­taan itse oma liit­ty­mä siis­tiin kun­toon ja pos­ti­loo­tan edus­tan. Huo­mioi­den ettei lun­ta omal­ta pihal­ta saa pus­kea tiel­le.
Onnek­si on noi­ta ojia mihin lumet vie­lä mah­tuu. Juhan­nuk­seen men­nes­sä kaik­ki on muis­to vaan.Kiitos siis TMI Kari Kan­niai­nen & Päi­vi. Nau­ti­taan tal­ves­ta vie­lä kui­ten­kin.

Tai­na Män­ty­kent­tä
Yli­kii­min­gin Vesa­lan kylä