Kes­kus­te­lem­me: Iijoen uiton his­to­ria tal­teen

Höyryhinaaja IINUITTO. Valmistunut Raahessa Ruona Oy:llä vuonna 1923 Iijoen Uittokalustolle. Siirtyi vuonna 1929 Iijoen Uittoyhdistykselle ja vuonna 1941 Oulu Oy:lle saaden nimen OULU 9. Luovutettiin 14.6.1945 sotakorvauksena Neuvostoliitolle. Kuva: Eero Antikaisen kokoelmat.

Iijoen uiton lopet­ta­mi­ses­ta on kulu­nut 30 vuot­ta. Kemin­maa­lai­nen eläk­keel­lä ole­va leh­to­ri Mart­ti Itko­nen on kir­joit­ta­nut run­saas­ti Kemi­joen uitos­ta ja tii­vis­te­tyn his­to­rii­kin Iijoen Uit­to­yh­dis­tyk­ses­tä (Mart­ti Itko­nen: Iijoen Uit­to­yh­dis­tys 1916–1988).

Uskoi­sin, että vie­lä löy­tyi­si mui­ta­kin ”Mart­ti Itko­sia”, jot­ka osai­si­vat kir­joit­taa ”vere­vän” kir­jan Iijoen uitos­ta ennen kuin se kato­aa his­to­rian hämä­rään.

Eero Anti­kai­nen