Kes­kus­te­lem­me: Hyvä oppi­laat!

MeOp­pi­laat, mie­li­pi­de­kir­joi­tus Ran­ta­poh­jas­sa 19.9.2019. Kii­tos Hau­ki­pu­taan kou­lun oppi­lail­le aktii­vi­suu­des­ta kou­lu­ruo­kai­luun liit­tyen!

Hau­ki­pu­taan kou­lul­la toi­mii ruo­ka­la­toi­mi­kun­ta, joka kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 16.10. Toi­mi­kun­nas­sa oppi­lai­den, hen­ki­lö­kun­nan, van­hem­pien ja ruo­kai­lu­pal­ve­lui­den edus­ta­jat käy­vät läpi kou­lu­ruo­kai­luun liit­ty­viä palaut­tei­ta ja yhteis­työs­sä pyr­ki­vät löy­tä­mään mah­dol­li­siin haas­tei­siin rat­kai­su­ja. Kan­nus­tam­me anta­maan kou­lu­ruo­kai­luun liit­ty­vät palaut­teet, myös kii­tok­set, suo­raan kou­lul­le, näin ne tule­vat toi­mi­kun­nan kokouk­sis­sa käsi­tel­lyik­si.

Kan­nus­tam­me myös mui­ta kou­lu­ja perus­ta­maan vas­taa­van toi­mi­kun­nan. Kou­lu­ruo­ka on tär­keä osa oppi­lai­den hyvin­voin­tia. Some-kana­vil­la kes­kus­te­lun sijaan epä­koh­tiin saa parem­min muu­tos­ta toi­mi­mal­la yhteis­työs­sä mui­den kans­sa ruo­ka­la­toi­mi­kun­nas­sa.

Hau­ki­pu­taan kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys ry