Kes­kus­te­lem­me: Hau­ki­pu­taan van­has­ta hau­taus­maas­ta

Oli­si­ko tämä kau­nis aja­tus ja teko, jos se onnis­tui­si: Hau­ki­pu­taan van­has­ta hau­taus­maas­ta teh­täi­siin uur­na­hau­taus­maa. Sii­tä tuli­si kau­nis ja sanot­tai­siin sitä satu­maak­si.

Lee­na Tor­ve­la-Haan­pää

PS Mik­si 50-luvul­la vie­lä kirk­ko­vä­ki meni kirk­koon sakas­tin kaut­ta ja kir­joit­ti nimen­sä kir­jaan. Mitä se mer­kit­si. On pois­tu­nut tämä van­ha tapa. Osai­si­ko joku ker­toa syyn menet­te­lyl­le.