Kes­kus­te­lem­me: Hau­ki­pu­taan kir­kon seu­ra­kun­ta­kes­kus

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen juh­la­sa­lin äänen­tois­to on ongel­mal­li­nen. Se panee miet­ti­mään, kuin­ka on mah­dol­lis­ta nyky­ajan ääni­tek­nii­kal­la, ettei paneu­du­ta kun­nol­la, että saaa­daan paras mah­dol­li­nen akus­tiik­ka. Sali on niin tär­keä, sil­lä siel­lä sanan julis­tus ja hen­gel­li­nen musiik­ki ovat ensi­si­jal­la.

Salis­sa pidet­tä­vät saar­nat ja musiik­kie­si­tyk­set eivät kuu­lu kyl­lin hyvin. Joko yksin­lau­la­jat alka­vat huu­taa tai äänet huk­ku­vat huo­non äänen­tois­ton takia.

Mei­dän monien uskol­lis­ten seu­ra­kun­ta­lais­ten puo­les­ta nousee kapi­na­hen­ki täs­sä tär­keäs­sä asias­sa. Eikö seu­ra­kun­nan päät­tä­vät hen­ki­löt kyl­lin voi­mak­kaas­ti vaa­di tämän asian pikais­ta esil­le nos­ta­mis­ta?

On hyvä, että raken­nuk­set pide­tään kun­nos­sa ja kor­ja­taan. Mut­ta eikö salin äänel­li­nen toi­mi­vuus oli­si vie­lä kii­reel­li­sem­pää hoi­taa? Jee­sus Kris­tuk­sen sana ei pää­se vai­kut­ta­maan kyl­lin voi­mak­kaak­si niin kau­an kuin ongel­maa ei kor­ja­ta. Eikä myös­kään musiik­ki.

Onko meil­lä varaa odot­taa vie­lä vii­si vuot­ta, että töi­hin ale­taan?

Göran Thorn­berg

kant­to­ri ja fil.kand