Mielipiteet

Teks­ta­rit

Iis­sä oma­ko­tia­su­ja on voi­ma­ton, kun lumi­au­ra kasaa pihal­le val­ta­via lumi­ka­so­ja. Kasat ovat jo mon­ta met­riä kor­kei­ta. Lumet ovat näkö­es­tei­tä. Mik­si…

Lue lisää

Teks­ta­rit

Lai­toin ystä­väl­le syk­syl­lä syn­ty­mä­päi­vä­kor­tin Iis­tä Iihin. Ei ole vie­lä peril­lä. Lai­toin 12.12. jou­lu­kor­tit punai­ses­sa kuo­res­sa Iis­sä S-kau­­pan laa­tik­koon. Aina­kin yksi…
Har­taus: Kii­tos arjes­ta

Jokai­ses­sa per­hees­sä muo­dos­tuu arjes­sa omia käy­tän­tö­jä. Jot­kut kodin työt jakaan­tu­vat äidil­le, jot­kut isäl­le, omal­la taval­laan kukin per­he päät­tää eri-ikäis­­ten las­ten.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus