Martinniemi

Onnis­tu­nut Yökyö­pe­li Mar­tin­nie­mes­sä

Pal­jon toi­min­taa ja teke­mis­tä sisäl­tyi Mar­tin­nie­men kou­lun Yökyö­pe­li-iltaan. Kävi­jöi­tä oli kol­mat­ta sataa.– Tapah­tu­mal­la halut­tiin näyt­tää nuo­ril­le, että heis­tä väli­te­tään. Monet yhteis­työ­kump­pa­nit ojen­si­vat aut­ta­van käten­sä jär­jes­te­lyi­hin. Mar­tin­nie­mes­sä on ihan eri­tyis­tä yhteis­työn mei­nin­kiä, iloit­si kou­lun reh­to­ri Sirk­ku Pen­na­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yökyö­pe­li Mar­tin­nie­mes­sä

Yökyö­pe­li-tapah­tu­ma jär­jes­te­tään Mar­tin­nie­men kou­lul­la per­jan­tai­na 30.8. kel­lo 19–23. Tapah­tu­ma on tar­koi­tet­tu 1–9 luok­ka­lai­sil­le per­hei­neen. Ter­ve­tu­loa toi­vo­te­taan myös Län­si­tuu­len, Hau­ki­pu­taan ja Ase­man kou­lu­lai­sil­le. Alle 10-vuo­tiai­den­toi­vo­taan saa­pu­van van­hem­pien seu­ras­sa kel­lo 21 asti, jon­ka jäl­keen jat­ke­taan iltaa nuo­ri­son kes­ken.

Lue lisää

Putaan Pul­lan laa­jen­nus­työt käyn­tiin

Vii­me aikoi­na lei­po­moa­lal­ta on kuu­lu­nut huo­no­ja uuti­sia, mut­ta Putaan Pul­lan lei­po­mos­sa Mar­tin­nie­mes­sä puhal­ta­vat hyvät tuu­let. Lei­po­mo­ti­lo­jen laa­jen­nus­ta val­mis­te­le­vat työt on aloi­tet­tu ja raken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy ensi vii­kol­la.

Lue lisää

Töher­ryk­set pii­loon yhteis­voi­min

Mar­tin­nie­men lap­set ja nuo­ret maa­la­si­vat kou­lun yhtey­des­sä ole­van kau­ka­lon ulko­lai­to­ja hie­noil­la maa­lauk­sil­la ja graf­fi­teil­la. Niil­lä peit­tyi­vät rumat sot­kut ja töher­ryk­set. Kau­pun­ki maa­laa sisä­sei­nä­mät kesän aika­na val­koi­sik­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 20

Hau­ki­pu­dasMa: liha­stro­ga­noff, kei­te­tyt peru­nat, kaa­li-papri­ka-per­sil­ja­sa­laat­ti, kas­vis-soi­ja­stro­ga­nof. Ti: broi­le­ri­pyö­ry­kät, cur­ry­kas­ti­ke, rii­si, jää­vuo­ri-tomaat­ti­sa­laat­ti, mus­ta­he­ruk­ka­hil­lo, kas­vis­pyö­ryk­kä. Ke: kah­den kalan vuo­ka, peru­na­so­se, puna­juu­ri, kaa­li-per­sik­ka­sa­laat­ti, kas­vis­vuo­ka. To: puu­ro, leik­ke­le, tuo­re­pa­la, mar­ja­kiis­se­li. Pe: uuni­mak­ka­ra, peru­na­so­se, jää­vuo­ri-ana­nas­sa­laat­ti, kurk­kusa­laat­ti, pork­ka­na­nap­pi.


“Jos­pa muu­tos­ta tapah­tui­si”

Aurin­koi­nen kevät­sää hou­kut­ti läh­te­mään äänes­tä­mään koko per­heen voi­min Riit­ta Sal­ko­sa­lon ja Juha Kova­lai­sen. Muka­na oli­vat ensi syk­sy­nä kou­luun mene­vä Eetu, 3-vuo­tias Valt­te­ri ja vau­nus­sa nuk­ku­neet kol­men kuu­kau­den ikäi­set kak­so­set Hen­ri ja Pet­ri.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pek­ka Ait­ta­kum­pu edus­kun­taan

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta uuteen edus­kun­taan valit­tiin kii­min­ki­läi­nen Pek­ka Ait­ta­kum­pu. Kes­kus­ta­lai­nen Ait­ta­kum­pu keik­kui reip­paas­ti läpi­men­nei­den lis­tal­la aina ään­ten­las­ken­nan alku­vai­heis­ta asti. Itse hän tuu­let­ti kui­ten­kin vas­ta koko ään­ten­las­ken­nan val­mis­tut­tua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Äänes­tys käyn­nis­sä vilk­kaa­na

Edus­kun­ta­vaa­lien äänes­tys on käyn­nis­sä vilk­kaa­na ja  lep­poi­sis­sa tun­nel­mis­sa. Mar­tin­nie­men äänes­tys­pai­kas­sa kou­lul­la oli väkeä heti vaa­li­huo­neen avau­dut­tua jonok­si asti. Kel­lo 13…