Kiiminki

Seu­ra­kun­ta­lii­tok­ses­sa puhut­ta­vat eni­ten viras­to, juma­lan­pal­ve­luk­set ja lap­si­työ

Kii­min­gin kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­lä esit­ti seu­ra­kun­ta­lais­ten kuu­le­mis­ti­lai­suuk­sis­sa kol­mea eri­lais­ta vaih­toeh­toa juma­lan­pal­ve­luk­sien jär­jes­tä­mi­sek­si sit­ten, kun Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­pii­rit Oulu­joel­ta vuo­den 2019 alus­ta liit­ty­vät osak­si Kii­min­gin seu­ra­kun­taa.

Lue lisää

Kim­mok­keel­la lii­ku­taan viih­tyen

Pir­jo Holap­pa Kii­min­gin Urhei­li­joi­den toi­mi­ta­lo Kim­mo­ke valit­tiin Vuo­den lii­kut­ta­jak­si Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Urhei­lu­gaa­las­sa, jos­sa pal­kit­tiin vuo­den 2017 urhei­lus­sa ja lii­kun­nas­sa ansioi­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä…


Tirin­ky­läl­lä kävel­lään kou­lun puo­les­ta

Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys esit­tää Tirin­ky­län kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta sääs­tö­syis­tä. Kyläl­lä kävel­lään par­hail­laan mah­dol­li­nen tule­vai­suu­den kou­lu­mat­ka Tirin­ky­läs­tä oman kou­lun säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta. Muka­na…


Van­hat tans­si­vat lukioil­la

Van­ho­jen­tans­se­ja tans­si­taan tänään Ran­ta­poh­jan alu­een lukiois­sa. Osas­sa kou­lu­ja tans­sit alkoi­vat jo eilen. Tänään tans­siu­rak­ka hui­pen­tuu Oulu­hal­lin yhteis­tans­siin. Kii­min­gin lukiol­la tans­sit…Asiak­kaat ja kus­kit uuden edes­sä

Ran­ta­poh­jan alu­een tak­siyh­dis­tys­ten puheen­joh­ta­jat eivät usko, että alu­eel­le tuli­si tak­si­toi­min­nan vapau­tu­mi­sen myö­tä juu­ri­kaan uusia alan yrit­tä­jiä. Hin­to­jen usko­taan nouse­van, ja öisin ja juh­la­py­hi­nä tak­sin saan­ti voi han­ka­loi­tua päi­vys­tys­vel­voit­teen pois­tu­mi­sen seu­rauk­se­na.


Skoot­te­ri­au­tol­la Ita­lias­ta Ala­ky­läl­le

Ita­lia­lai­nen puu­tar­hu­ri Mic­he­le Sque­ri pysäh­tyi kol­men kuu­kau­den mat­kus­ta­mi­sen jäl­keen muu­ta­mak­si päi­väk­si puu­tar­ha Kuk­Kai­san luo­na Kii­min­gin Ala­ky­läl­lä. Pää­mää­rä­nään hänel­lä on Rova­nie­mi ja kul­ku­pe­li kol­mi­pyö­räi­nen katet­tu skoot­te­ri. Kuk­Kai­san Kai­sa Puu­ru­nen ker­too, että Sque­ri on puu­tar­hu­ri, joka kevään, kesän ja syk­syn on työs­sä puu­tar­hal­la ja tal­vi­sin hän kier­te­lee maa­il­maa.