Haukipudas

Mar­kus Nuti­vaa­ral­le nel­jän vuo­den jat­ko­so­pi­mus

Hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen jää­kiek­koi­li­ja Mar­kus Nuti­vaa­ra on alle­kir­joit­ta­nut nel­jän vuo­den jat­ko­so­pi­muk­sen NHL-seu­ra Colum­bus Blue Jac­ket­sin kans­sa. Monet vas­toin­käy­mi­set voit­ta­nees­ta Mar­kuk­ses­ta on kou­liin­tu­nut var­ma ja liik­ku­va puo­lus­ta­ja, jos­ta Colum­bus Blue Jac­ket­sin GM Jar­mo Kekä­läi­nen­kin halu­aa pitää kiin­ni. Jat­ko­so­pi­mus on nel­jä vuot­ta ja 10,8 mil­joo­naa dol­la­ria eli noin 8.8 mil­joo­naa euroa.

Lue lisää

Kolaus­tal­koil­la kent­tä peli­kun­toon

Jal­ka­pal­lo­kausi on käyn­nis­ty­mäs­sä, mut­ta myö­häs­sä ole­va kevät ja run­sas lumi ovat aiheut­ta­neet pien­tä pään­vai­vaa. Hau­ki­pu­taan Pal­lon väki on jär­jes­tä­nyt tal­koi­ta jään rik­ko­mi­sek­si ja lumen kolaa­mi­sek­si pois ken­täl­tä. Nyt tilan­ne näyt­tää jo hyväl­tä.

Lue lisää

Video­koos­te Kapu­lat Kat­toon -bän­di-illas­ta

Oulu-opis­­ton Kapu­lat kat­toon -bän­­di-illas­­sa Teat­te­ri­kuo­pal­la vii­me vii­kon­lop­pu­na näh­tiin moni­puo­li­ses­ti Oulu-opis­­ton bän­di­toi­min­nan satoa. Kain­do­fre­di on Jää­lis­sä syk­syl­lä 2017 perus­tet­tu bän­di. Kain­do­fre­di…


Maik­ki Har­jan­ne lah­joit­ti ori­gi­naa­li­ku­vi­aan Kel­lon kir­jas­tol­le

Pro Fin­lan­dia -pal­kit­tu, rei­lus­ti yli sata kir­jaa jul­kais­sut siun­tio­lai­nen kuvit­ta­ja-kir­jai­li­ja Maik­ki Har­jan­ne lah­joit­ti ori­gi­naa­li­ku­vat Min­tun syn­ty­mä­päi­vä -kir­jas­ta Kel­lon kir­jas­tol­le. Kuvat ovat olleet maa­lis­kuul­ta saak­ka esil­lä Kivi­nie­men kou­lun yhtey­des­sä ole­val­la kir­jas­tol­la, jon­ne ne nyt yllä­tys­lah­joi­tuk­sen jäl­keen jää­vät pysy­väs­ti.Poh­din­taa ja luo­vuu­den kukois­tus­ta

Kel­lon ylä­kou­lun valo­­ku­­vaus- ja kuva­tai­de­ker­hon tai­de­näyt­te­ly “Rik­kai­den ihmis­ten pra­meat Uplan­dia -bileet” on esil­lä Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa 1.5. saak­ka. Esil­lä on valo­ku­via,…Susi­ha­vain­to var­mis­tui Kali­men­ky­läl­lä

Kali­men­ky­läl­lä Hau­ki­pu­taal­la näh­tiin susi liik­ku­van talo­jen lähei­syy­des­sä var­hain tiis­tai­aa­mu­na. Myö­hem­min päi­väl­lä vah­vis­tui, että kul­ki­ja oli todel­la susi. Pai­kal­li­sen riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen peto­asian­tun­ti­jat…