Haukipudas

Rivi­ta­los­sa paloi lau­an­tai­na

San­ta­hol­mal­la rivi­ta­loa­sun­nos­sa oli tuli­pa­lo lau­an­tai­na ilta­päi­väl­lä. Asuk­kaat eivät olleet syt­ty­mis­het­kel­lä koto­na, mut­ta tul­les­saan kotiin, he havait­si­vat palon syt­ty­neen ja rai­va­si­vat…

Lue lisää

Satees­sa­kin jou­lua ilmas­sa

Hau­ki­pu­taan jou­lu­na­vauk­ses­sa saat­toi tors­­tai-ilta­­na ais­tia jou­lui­sia tun­nel­mia tih­kusa­tees­ta ja kyl­mäs­tä tuu­les­ta huo­li­mat­ta. Jou­lu­puk­ki ja jou­lu­muo­ri oli­vat odo­te­tuim­mat vie­raat Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen…

Lue lisää

Kur­kis­tus tie­teen ihmeel­li­seen maa­il­maan

Mik­si meil­lä suo­ma­lai­sil­la on oman­lai­nen “tau­ti­kom­bo” eli kan­san­sai­rauk­sia, mitä muu­al­la maa­il­mas­sa esiin­tyy huo­mat­ta­vas­ti vähem­män? Mitä DNA-näyt­­teis­­sä ilme­ne­vät geneet­ti­set vari­aa­tiot eli…
Tero Sep­pä­ses­tä Vuo­den hau­ki­pu­taa­lai­nen

Voi­ma­nos­ta­ja Tero Sep­pä­nen nimet­tiin lau­an­tai­na Hau­ki­pu­das-päi­vil­lä Vuo­den hau­ki­pu­taa­lai­sek­si. Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät perus­te­li valin­taa sil­lä, että Sep­pä­nen on saa­vut­ta­nut run­saas­ti arvo­ki­sa­mi­ta­le­ja ja tuo­nut Hau­ki­pu­das­ta esil­le ympä­ri Suo­mea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKaa­ri­na Tor­ro edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si

Oulun sosia­li­de­mo­kraat­ti­nen pii­ri vah­vis­ti kol­men­tois­ta edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaan nimet pii­ri­ko­kouk­ses­sa vii­kon­vaih­tees­sa. Ehdok­kaik­si nimet­tiin Kaa­ri­na Tor­ro Mar­tin­nie­mes­tä. Tor­ro on Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu. Muut SDP:n…