Yhteis­työl­le oli tilaus­ta Kui­va­joen Poh­jois­ran­nal­la

Kuivajoen Pohjoisrannan kyläyhdistyksen laskiaistempauksen pulkkaviesti oli vauhdikasta menoa. Samu Säynäjäaho (oikealta) vedettävänään Arttu Kehus ja Tara Kaarre pulkassaan Anni Kaarre näyttivät mallia vanhemmalle väelle. (Kuva Tuula Kehus-Kaarre)

Lee­na Taka­luo­ma Kui­va­nie­mi Kui­va­joen Poh­jois­ran­ta on saa­nut oman kyläyh­dis­tyk­sen­sä. Ensim­mäi­sen koko­nai­sen toi­min­ta­vuo­ten­sa yhdis­tys yhdis­tys aloit­ti lau­an­tai­sel­la las­kiais­tem­pauk­sel­la. Tapah­tu­ma koko­si puheen­joh­ta­ja Tuu­la Kehus-Kaar­teen arvion mukaan yli 50 osal­lis­tu­jaa. Se valaa uskoa, että kyläyh­teis­työl­lä on kysyn­tää. Yhdis­tys halu­aa jär­jes­tää toi­min­taa eten­kin lap­sil­le ja nuo­ril­le ja edis­tää koko kylän hyvin­voin­tia. Kol­mas tär­keä teh­tä­vä on vaa­lia ja yllä­pi­tää kylän…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus