Veden­ja­ke­lu kes­key­ty­nyt Oijär­vel­lä put­ki­ri­kon vuok­si

Perjantaina saapui Oijärvelle kevätjäiden sahaukseen erikoistunut laite, jonka avaaman railon kautta päästään uusi vesiputki upottamaan järven pohjaan.

Rit­va Piri Oijär­vi Vii­me sun­nun­tai­ta vas­ten yöl­lä alkoi Oijär­ven itä­puo­lis­ten talouk­sien vesi­joh­to­ve­den saan­ti hii­pua ja lop­pui sun­nun­tain aika­na koko­naan. Syy­nä oli put­ken rik­kou­tu­mi­nen, ja vuo­to­koh­ta sijoit­tui paik­kaan, mis­sä vesi­joh­to on vedet­ty noin kilo­met­rin mat­kal­la Oijär­ven poh­jaan. Vuo­to­koh­dan sijain­tia ei pys­tyt­ty koh­den­ta­maan tar­kem­min, joten uut­ta put­kea jou­du­taan vetä­mään koko kilo­met­rin mat­kal­le. Kor­jaus­töi­hin pää­se­mis­tä hidas­ti­vat sekä maa­nan­tail­le…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus