San­ka­ri­vai­na­jia kun­nioi­tet­tiin

Iivari Ellilän haudalle seppeleen laskivat Ellilän sukuseuran puheenjohtaja Markku Toivola (oikealla) ja varapuheenjohtaja Petteri Ellilä.

Rit­va Piri Itse­näi­syys­päi­vän perin­tei­siin kuu­lu­va san­ka­ri­vai­na­jien muis­ta­mi­nen sep­pe­lein tapah­tui sata­vuo­tis­juh­la­vuo­den mer­keis­sä taval­lis­ta­kin har­taam­min. Iis­sä sep­pe­leet las­ket­tiin kai­kil­la kun­nan san­ka­ri­hau­doil­la eli Oijär­vel­lä, Väli-Olha­vas­sa, Kui­va­nie­mel­lä ja Iis­sä. Väli-Olha­van hau­taus­maal­la mukaan sep­pe­leen­las­kuun oli saa­tu vapaa­eh­toi­sia muo­dos­ta­maan kun­nia­var­tio jokai­sen san­ka­ri­hau­dan äärel­le tapah­tu­man ajak­si. Lisäk­si jokai­sel­le hau­dal­le las­ket­tiin kou­lu­lais­ten val­mis­ta­ma havusep­pe­le Video Kui­va­nie­men sep­pe­leen­las­kus­ta. Video: Ismo Piri   Lisää Ran­ta­poh­jas­sa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus