Ran­ta­poh­jat myö­häs­sä Kui­va­nie­mel­lä ja Oijär­vel­lä

Pos­til­la on ollut Kui­va­nie­mel­lä ja Oijär­vel­lä vai­keuk­sia saa­da per­jan­tain 26.5. Ran­ta­poh­jat peril­le luki­joil­le. Ran­ta­poh­ja ilmes­tyi per­jan­tai­na, mut­ta Kui­va­nie­mel­lä sitä ei saa­nut mer­kit­tä­vä osa tilaa­jis­ta. Par­hail­laan sel­vi­tel­lään saa­ko Pos­ti leh­det peril­le tänään. Ran­ta­poh­jan per­jan­tain 26.5. nume­ro on luet­ta­vis­sa vie­lä tänään näköis­leh­te­nä täs­tä lin­kis­tä: http://epaper.mediabox.fi/rantapohja/ Pahoit­te­lem­me tapah­tu­nut­ta. Pek­ka Kevä­jär­vi Ran­ta­poh­ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus