Rai­mo Hytin tie seu­ro­jen­ta­lol­ta Syk­keen tun­nel­maan

Harrastus on tuonut selkävamman vuoksi paperitehtaan työstään eläköityneelle Raimo Hytille vaihtelua ja haastetta.

Lee­na Taka­luo­ma Kui­va­nie­mi Moni hät­käh­ti kat­soes­saan tv:n sai­raa­la­sar­ja Syk­keen jak­soa, jos­sa polii­si tulee trau­ma­po­lil­le. Kyse on koh­tauk­ses­ta, jos­sa apu­lais­osas­ton­hoi­ta­ja Leni­ta Pak­ka­la (Lena Meri­läi­nen) saa syyt­teen sai­raa­lan hal­lin­to­joh­ta­jan sek­su­aa­li­ses­ta häi­rin­näs­tä. Polii­sia, joka syy­te­vies­tin Leni­tal­le late­lee, näyt­te­lee Rai­mo Hyt­ti, enti­nen kui­va­nie­me­läi­nen har­ras­ta­ja­näyt­te­li­jä. Kysees­sä on yksi Syk­keen tämän tuo­tan­to­kau­den kään­ne­koh­tauk­sis­ta. Hytin tie kat­so­jaen­nä­tyk­siä rik­ko­nee­seen sar­jaan kävi cas­ting-toi­mis­ton kaut­ta.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus