Kul­la­net­sin­tä jat­kuu Oijär­vel­lä

Rantapohjassa uutisoitiin vuosina 2001–2002, kuinka kultakuume nousi Oijrvellä. Kylällä järjestettiin asian tiimoilta useita kyläkokouksia.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Kui­va­nie­mi Agnico Eagle Fin­land Oy on saa­nut mal­mi­net­sin­tä­lu­val­le jat­koa­jan Oijär­ven Sär­ki­jär­vel­le. Yhtiöl­lä on ollut Sär­ki­jär­ven tun­tu­mas­sa ole­val­le noin 192 heh­taa­rin alu­eel­le val­taus vuo­des­ta 2009 läh­tien. Agnico Eagle Fin­land Oy:lla on Kyl­mä­kan­kaan-Karah­ka­lam­min­suon alu­eel­la ennes­tään voi­mas­sa ole­va noin 160 heh­taa­rin mal­mi­net­sin­tä­alue, joka rajau­tuu nyt jat­ko­lu­van saa­nei­siin aluei­siin. Jat­koa­jan mal­mi­net­sin­näl­le saa­neel­la alu­eel­la on teh­ty geo­fy­si­kaa­li­sia mit­tauk­sia,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus