Kui­va­nie­mel­le halu­taan uusi pien­ve­ne­sa­ta­ma

Lee­na Taka­luo­ma Kui­va­nie­men Myl­ly­kan­kaan kyläyh­dis­tys virit­te­lee Kaak­ku­ri­nie­men ran­nal­le vene­sa­ta­ma­han­ket­ta. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa raken­net­ta­vien aal­lon­mur­ta­jan ja veneen­las­ku­luis­kan kus­tan­nusar­vio on rei­lut 160 000 euroa. Tukea kyläyh­dis­tys hakee muun muas­sa Kui­va­nie­men osa­kas­kun­nal­ta ja Oulun seu­dun Lea­der-ryh­mäl­tä. Osa­kas­kun­ta sai kevät­ko­kouk­seen­sa 40 000 euron sata­ma­tu­ki­ha­ke­muk­sen. Pää­tök­sen rus­taa­mi­nen ei suju­nut aivan kivuit­ta, sil­lä osa jäse­nis­tä ei kan­nat­ta­nut min­kään­lais­ta tukea, osa oli­si ollut…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus