Kevät­juh­lien aika

Kuivajoen koulun kevätjuhlaan yhdistettiin Suomen 100-vuotisjuhla ja kylätapahtuma.

Lee­na Taka­luo­ma Kui­va­nie­men kou­lus­sa kevät­juh­laa vie­tet­tiin jo tiis­tai-ilta­na. Ulkoil­ma­juh­la­na jär­jes­te­tyn juh­lan paik­ka oli urhei­lu­kent­tä, ja vie­raik­si juh­laan pää­si­vät kaik­ki haluk­kaat van­hem­mis­ta mum­mu­hin ja pap­poi­hin sekä kylä­läi­siin. Juh­lan san­ka­rik­si nousi täl­lä ker­taa 100 vuot­ta täyt­tä­vä Suo­mi. Juh­la­pu­hei­ta ei tar­vit­tu, kun musiik­kio­saa­mi­ses­taan tun­ne­tun kou­lun oppi­laat esit­ti­vät lau­lu­ja isän­maan jokai­sel­ta vuo­si­kym­me­nel­tä ja juh­la­pu­heen teh­tä­vän täyt­ti­vät juon­not. Niis­sä nousi­vat…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus