Kui­va­nie­mes­sä jär­jes­te­tään kesä­fes­ta­rit

Per­jan­tai­na 14.6. Kui­va­nie­men seu­ran­ta­lol­la jär­jes­te­tään kesä­fes­ta­rit. Fes­ta­rit toteu­te­taan päi­vä­ta­pah­tu­ma­na kel­lo 11 alkaen, ja nii­den pää­jär­jes­tä­jä­nä toi­mii Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ra.

Fes­ta­reil­la ohjel­maa on muun muas­sa karao­ken, onnen­pyö­rän ja eri­lais­ten kil­pai­lu­jen mer­keis­sä. Lisäk­si musiik­kia soit­ta­vat Jark­ko Hon­ka­nen, Mari Yli­kärp­pä ja For­tis­si­mo Plays Hur­ri­ga­nes.

Pää­sy­mak­su fes­ta­reil­le on 20 euroa, ja lip­pu sisäl­tää her­ne­keit­to­lou­naan. Tar­jol­la on myös muu­rin­poh­ja­lät­ty­jä ja buf­fet­herk­ku­ja.