Artikkelit joiden kirjoittaja on Toimitus

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 19

Hau­ki­pu­das Ma: bolog­ne­se­kas­ti­ke, peru­nat, viher­­sa­­laat­­ti-papri­­ka-per­­sil­­ja­­sa­­laat­­ti, här­­kä­­pa­­pa­­pu-bolog­­ne­­se­­kas­­ti­­ke. Ti: sie­men­lei­vi­tet­ty sei, peru­na­so­se, kaa­­li-pur­­jo-puna­­juu­­ri­­sa­­laat­­ti, kas­vis­pyö­ry­kät. Ke: broi­le­ri­keit­to, leik­ke­le, tuo­re­pa­la, kas­vis­keit­to. To: Euroop­­pa-päi­­vä: mous­sa­ka,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRan­ta­poh­jas­ta 12.4.1979 Tämä tapah­tui sota-aika­na olles­sa­ni myy­mä­län­hoi­ta­ja­na. Siir­ryin sel­lai­seen myy­mä­lään, jos­sa pun­nit­tiin lihaa omaan ja ylei­seen kulu­tuk­seen ja pun­ni­tuk­ses­ta annet­tiin kuit­ti asiak­kaal­le. Eräs van­ha isän­tä soit­ti, että sopi­si­ko pun­ni­ta, kun meil­lä on teu­ras­tet­tu son­ni. – Kyl­lä pun­ni­taan, tuo­kaa tän­ne vain, vas­ta­sin isän­näl­le. Het­ken kulut­tua myy­mä­lään tuli van­hah­ko mies, joka myyn­mä­lä­apu­lai­sel­ta kysyi myy­mä­län­hoi­ta­jaa. Kii­ruh­din pai­kal­le ja kun en vie­lä tun­te­nut hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti paik­ka­kun­ta­lai­sia, kat­soin mies­tä sil­miin, sanoin päi­vää ja jat­koin: – Nyt­kö son­ni tuli? Mies kat­soi minua vihai­ses­ti ja sanoi: – Ei tul­lut son­ni vaan kan­san­huol­lon tar­kas­ta­ja!
Raha­pe­lit viik­ko 16

Lot­to: 1, 11, 18, 19, 21, 27, 39. Lisä­nu­me­ro: 3. Plus­nu­me­ro: 24. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 1.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 18

Hau­ki­pu­das Ma: jau­he­li­ha­keit­to, juus­to, tuo­re­pa­la, pur­­jo-peru­­na­­so­­se­­keit­­to. Ti: nakit ja muusi, viher­­sa­­laat­­ti-her­­ne-kur­­pit­­sa, kas­vis­pyö­ryk­kä, munk­ki. To: kah­den kalan keit­to, leik­ke­le, tuo­re­pa­la, tomaat­ti­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvää pää­siäis­tä

Ran­ta­poh­jan teki­jät toi­vot­ta­vat kai­kil­le leh­den ja sen ver­kon luki­joil­le hyvää pää­siäis­tä. Seu­raa­va Ran­ta­poh­ja ilmes­tyy tors­tai­na 25.4. Ran­ta­poh­jan toi­mis­to avaa oven­sa…