Artikkelit joiden kirjoittaja on Toimitus

Juhan­nus­kul­taa Kel­loon

Ran­ta­poh­jas­ta 14.6.1979: Erääs­sä talos­sa oli kesä­vie­raa­na kau­pun­ki­lais­rou­va. Men­nes­sään ulko­ves­saan hän huusi pihal­la sei­so­ke­le­val­le isän­näl­le, että on se vähän ikä­vää, kun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Myrs­ky rie­poo

Myrs­kyk­si äity­nyt tuu­li on aiheut­ta­nut vahin­ko­ja ja säh­kö­kat­ko­ja tänään per­jan­tai­na. Pui­ta on kaa­tu­nut ja säkö­kat­kok­sia on laa­jal­ti. Esi­mer­kik­si Yli-Iis­­sä on…
Ran­ta­poh­jas­ta 26.4.1979: Oli toril­la kak­si kala­kaup­pias­ta kojut vie­rek­käin. Tuli oikein hie­no rou­va kalaos­tok­sil­le ja ihas­te­li, että ai kun on hyvän näköi­siä kalo­ja, miten­kä nämä on pyy­det­ty. Sil­loin kuu­lui naa­pu­ri­ko­jus­ta kuis­kaus: — Ne on pyy­det­ty myr­kyl­lä.


Vau­vo­ja

Iiläi­set Jen­na ja Juho Päh­ti­lä ovat saa­neet kol­man­nen lap­sen­sa. Tyt­tö­vau­va pai­noi syn­tyes­sään 3 900 gram­maa ja oli 50,5 sent­tiä pit­kä. Myös iso­vel­jet Joo­nas ja Joel ovat ylpei­tä uudes­ta per­heen­jä­se­nes­tä.


Kun­ta­sek­to­rin medi­aa­nian­sio 2 834 euroa vuon­na 2018

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan kun­ta­sek­to­ril­la työs­ken­te­le­vien kokoai­kais­ten ja täyt­tä palk­kaa saa­nei­den kuu­kausi­palk­kais­ten pal­kan­saa­jien sään­nöl­li­sen työ­ajan ansion medi­aa­ni oli 2 834 euroa kuu­kau­des­sa vuon­na 2018. Sään­nöl­li­sen työ­ajan ansioi­den kes­kiar­vo oli 3 105 euroa kuu­kau­des­sa. Kun­ta­sek­to­rin kuu­kausi­palk­kais­ta pal­kan­saa­jis­ta 81 pro­sent­tia oli nai­sia. Nais­ten medi­aa­nian­siot oli­vat 2 771 euroa kuu­kau­des­sa ja mies­ten 3 241 euroa. Kun­ta­sek­to­rin nimel­li­san­siot nousi­vat ansio­ta­soin­dek­sin ennak­ko­tie­to­jen mukaan 1,7 pro­sent­tia vuo­den 2017 loka-jou­lu­kuus­ta vuo­den 2018 vas­taa­vaan ajan­koh­taan.