Artikkelit joiden kirjoittaja on Toimitus

Vir­heet kor­ja­taan kyl­lä

Ran­ta­poh­jas­ta 10.1.1980: Jou­lun­ai­kaan vie­rai­li jou­lu­puk­ki kaup­po­jen luo­na ja aje­lut­ti lap­sia porol­la ja pul­kal­la. 4-vuo­tias tyt­tö sai myös kyy­tiä. Hän ker­toi äidil­leen koto­na: ”Jou­lu­puk­ki­pa aje­lut­ti mei­tä sel­lai­sel­la veneen puo­lik­kaal­la.” H.V. Hau­ki­pu­das
Ait­ta­kum­pu kysyy poti­laan oikeuk­sis­ta

Kii­min­ki­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­pu (kesk.) on jät­tä­nyt edus­kun­nan puhe­mie­hel­le kir­jal­li­sen kysy­myk­sen poti­lai­den ase­man paran­ta­mi­ses­ta poti­las­va­hin­ko­ta­pauk­sis­sa.


Juhan­nus­kul­taa Kel­loon

Ran­ta­poh­jas­ta 14.6.1979: Erääs­sä talos­sa oli kesä­vie­raa­na kau­pun­ki­lais­rou­va. Men­nes­sään ulko­ves­saan hän huusi pihal­la sei­so­ke­le­val­le isän­näl­le, että on se vähän ikä­vää, kun…