Artikkelit joiden kirjoittaja on Toimitus


Ait­ta­kum­pu kysyy poti­laan oikeuk­sis­ta

Kii­min­ki­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­pu (kesk.) on jät­tä­nyt edus­kun­nan puhe­mie­hel­le kir­jal­li­sen kysy­myk­sen poti­lai­den ase­man paran­ta­mi­ses­ta poti­las­va­hin­ko­ta­pauk­sis­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Juhan­nus­kul­taa Kel­loon

Ran­ta­poh­jas­ta 14.6.1979: Erääs­sä talos­sa oli kesä­vie­raa­na kau­pun­ki­lais­rou­va. Men­nes­sään ulko­ves­saan hän huusi pihal­la sei­so­ke­le­val­le isän­näl­le, että on se vähän ikä­vää, kun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Myrs­ky rie­poo

Myrs­kyk­si äity­nyt tuu­li on aiheut­ta­nut vahin­ko­ja ja säh­kö­kat­ko­ja tänään per­jan­tai­na. Pui­ta on kaa­tu­nut ja säkö­kat­kok­sia on laa­jal­ti. Esi­mer­kik­si Yli-Iis­­sä on…
Ran­ta­poh­jas­ta 26.4.1979: Oli toril­la kak­si kala­kaup­pias­ta kojut vie­rek­käin. Tuli oikein hie­no rou­va kalaos­tok­sil­le ja ihas­te­li, että ai kun on hyvän näköi­siä kalo­ja, miten­kä nämä on pyy­det­ty. Sil­loin kuu­lui naa­pu­ri­ko­jus­ta kuis­kaus: — Ne on pyy­det­ty myr­kyl­lä.