Artikkelit joiden kirjoittaja on Toimitus

Maa­ti­lo­jen mää­rä vähe­ni 48 000:een

Maa­ta­lous- ja puu­tar­hay­ri­tys­re­kis­te­rin enna­kol­lis­ten tulos­ten mukaan vuon­na 2018 Suo­mes­sa oli maa­ta­lous- ja puu­tar­hay­ri­tyk­siä noin 47 700. Tilo­jen luku­mää­rä on vähen­ty­nyt edel­li­ses­tä vuo­des­ta alle tuhan­nel­la, mut­ta aiem­pia vuo­sia vähem­män. Vuo­den 2018 aika­na tilois­ta lopet­ti vajaat kak­si pro­sent­tia, kun ylei­nen lopet­ta­mis­vauh­ti on jo pidem­män aikaa ollut kah­den-kol­men pro­sen­tin luok­kaa.

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 8

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: liha­stro­ga­noff, kei­te­tyt peru­nat, kaa­­li-papri­­ka-per­­sil­­ja­­sa­­laat­­ti, kas­­vis-soi­­ja­­stro­­ga­­noff. Ti: broi­le­ri­pyö­ry­kät, cur­ry­kas­ti­ke, rii­si, jää­­vuo­­ri-tomaat­­ti­­sa­­laat­­ti, mus­ta­he­ruk­ka­hil­lo, kas­vis­pyö­ryk­kä. Ke: kah­den kalan keit­to, tuo­re­pa­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKiin­teis­tön omis­ta­jan pitää tie­tää itse, kos­ka tuli­si­jat ja hor­mit on nuo­hot­tu

Talo­no­mis­ta­jat vas­taa­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti tam­mi­kuun alus­ta läh­tien itse nuo­houk­sen tilaa­mi­ses­ta ja nuo­hous­vä­lien nou­dat­ta­mi­ses­ta, kun pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mäs­tä luo­vut­tiin vuo­den­vaih­tees­sa. Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­toi­mia­lu­eel­la nuo­houk­sen vapaa­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRaha­pe­lit viik­ko 6

Lot­to: 1, 8, 9, 13, 16, 20, 30. Lisä­nu­me­ro: 31. Plus­nu­me­ro: 30. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 15 500 000.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kola­ri Kui­va­nie­mel­lä aiheut­taa jono­ja

Yksi hen­ki­lö on louk­kaan­tu­nut kola­ris­sa Nelos­tiel­lä Kui­va­nie­mel­lä. Vii­na­mäen­tien ja Nelos­tien ris­teyk­ses­sä sat­tu­nut kah­den hen­ki­lö­au­ton kola­ri ruuh­kaut­taa lii­ken­net­tä. Kola­ris­ta teh­tiin ilmoi­tus…