Artikkelit joiden kirjoittaja on Pirjo Heikkuri

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vas­taus: Jää­lin­ma­jan yllä­pi­to ei kuu­lu kau­pun­gin perustehtäviin

Teea Tun­tu­ri Jää­li Jää­lin suur­alu­een yhteis­työ­ryh­mä sekä asu­ka­syh­dis­tys ovat aiem­min toi­vo­neet, että Jää­lin­ma­jan toi­min­ta säi­ly­tet­täi­siin nykyi­sel­lään. Jää­li­läi­nen vara­val­tuut­tu Sir­pa Tikkala.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää