Artikkelit joiden kirjoittaja on Mirko Siikaluoma

Legen­dat Vesa-Mat­ti Loi­ri ja Ismo Alan­ko täh­dit­ti­vät Suo­men kau­nein­ta fes­ti­vaa­lia – Koi­te­li soi kah­dek­sat­ta ker­taa

Jäl­leen heti lop­puun­myy­ty Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­li toi­vot­ti tänä vuon­na ter­ve­tul­leik­si todel­li­sia legen­do­ja, kun Vesa-Mat­­ti Loi­ri ja Ismo Alan­ko täyt­ti­vät Saha­saa­rel­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Alu­een pelas­tus­lai­tos edel­lä nuo­housuu­dis­tuk­ses­sa – pelas­tus­lain suun­ni­tel­tu uudis­tus vapaut­tai­si nuo­houk­sen koko maas­sa

Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­lai­tok­sen alu­eel­la siir­ryt­tiin vuo­den alus­sa perin­tei­ses­tä pii­ri­nuo­hoo­ja­pal­ve­lus­ta vapaas­ti kil­pail­tuun nuo­hoa­mis­toi­min­taan. Kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan tulee tila­ta nuo­hoo­ja tätä nykyä itse. Noin 80.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVil­kas raken­ta­mi­nen työl­lis­tää ammat­ti­kou­lus­ta val­mis­tu­via

Uudet opis­ke­li­jat aloit­ti­vat vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na OSAOn Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä. Raken­nusa­lan noususuh­dan­teen myö­tä Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la on kysyn­tää muun muas­sa pin­ta­kä­sit­te­ly­alan osaa­jis­ta. Ammat­tio­pis­toon.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Vuo­krayk­siöt har­vi­nai­sia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­jan alu­een vuo­­kra-asun­­to­­tar­­jon­­ta kes­kit­tyy vah­vas­ti kak­sioi­hin ja kol­mioi­hin. Iin Vuo­kra­ta­lot suun­nit­te­lee uudis­ra­ken­ta­mis­ta ja yksiöi­hin panos­ta­mis­ta lähi­vuo­si­na. Useat yhtiöt tar­joa­vat vuo­­kra-asun­­to­­ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kala­nis­tu­tuk­set tauol­la läm­pi­mien vesien vuok­si – täl­lä vii­kol­la pääs­tä­nee istut­ta­maan uusia kalo­ja

Kor­keat veden läm­pö­ti­lat ovat pakot­ta­neet kalas­tus­kun­nat luo­pu­maan kala­nis­tu­tuk­sis­ta jo parin vii­kon ajan. Eri­tyi­ses­ti lohi­ka­lo­jen kes­to­ky­ky on ääri­ra­joil­la yli 20-astei­­sis­­sa vesis­sä,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iiläi­nen Mar­ko Paka­nen val­mis­taa kita­ra­tau­lu­ja lah­joik­si rock­täh­dil­le – “Suu­rim­man osan olen käy­nyt itse luo­vut­ta­mas­sa”

Piip­pu­roc­kia vie­tet­tiin vii­det­tä ker­taa Iin Ran­ta­kes­ti­läs­sä. Tal­koo­voi­mis­sa muka­na ollut Mar­ko Paka­nen val­mis­ti kalus­te­le­vys­tä kita­ra­tau­lun pää­e­siin­ty­jä Sonic Syn­dica­ten jäse­nil­le. Iiläi­nen Mar­ko.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus