Artikkelit joiden kirjoittaja on Inkeri Harju


Juhan­nus sujui pää­osin rau­hal­li­ses­ti

Juhan­nus­vii­kon­lop­pu sujui polii­sin näkö­kul­mas­ta suh­teel­li­sen rau­hal­li­ses­ti. Per­­jan­­tai-illan kel­lo 18.00 ja aamun väli­se­nä aika­na Oulun polii­sil­la oli noin 130 häly­tys­teh­tä­vää. Kent­tä­joh­toa­lu­eel­la…


Kun­tout­ta­va kesä­juh­la kerä­si ystä­viä yhteen

Iin ja Kui­va­ni­men kun­tout­ta­van päi­vä­toi­min­nan asiak­kaat kokoon­tui­vat tiis­tai­na kesä­juh­lan mer­keis­sä Iin Meri­hel­mes­sä. Tapah­tu­man ohjel­ma sisäl­si tans­sia ja karao­ke­lau­lua, mut­ta vähin­tään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Reh­to­rin­kans­lias­ta mar­ja­met­sään

Joki­ran­nan kou­lun pit­kä­ai­kai­nen reh­to­ri Mart­ti Kum­pu­lai­nen siir­tyy eläk­keel­le Kou­lu­jen päät­tä­jäi­set oli­vat Joki­ran­nan kou­lul­la hai­kea het­ki ysi­luok­ka­lais­ten lisäk­si myös reh­to­ri Mart­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Ajo­kort­ti­la­ki uudis­tuu, taas

Kul­jet­ta­jan­tut­kin­toa ja ajo­kort­ti­la­kia muu­te­taan jäl­leen, täl­lä ker­taa kui­ten­kin ehkä jär­ke­väm­pään suun­taan. Hei­nä­kuun alus­sa voi­maan astu­van lain tar­koi­tus on teh­dä ajo­kor­tin…