Artikkelit joiden kirjoittaja on Inkeri Harju

Kie­ri­kin ylei­sö­kai­vauk­sil­ta voi löy­tää aar­tei­ta — koko­nai­se­na säi­ly­nyt lius­ke­ren­gas ehkä kesän paras löy­tö

Hiek­kaa rap­su­te­taan varo­vas­ti maas­ta ämpä­rei­hin Kie­ri­kin ylei­sö­kai­vauk­sil­la. Tark­ka­na on olta­va, jot­tei tuhoa mah­dol­li­sia löy­dök­siä kivi­kau­del­ta. Jo 13. ker­ran Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa käyn­nis­ty­neet.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kesäy­rit­tä­jät-kam­pan­ja tukee tukee nuo­ria yrit­tä­jiä — hau­ki­pu­taa­lai­nen Jani­na Tihi­nen ja kii­min­ki­läi­nen Riku Vat­tu­la työl­lis­tä­vät itsen­sä

Lukioi­käi­nen Jani­na Tihi­nen on keik­kail­lut satun­nai­ses­ti jo muu­ta­man vuo­den, mut­ta nyt kesäy­rit­tä­jien myö­tä keik­ka­ka­len­te­ri täyt­tyy vauh­dil­la. Lau­lua ja kita­ran­soit­toa har­ras­ta­va.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kunin­gas­jät­käs­sä Iis­sä rat­kot­tiin suo­men­mes­ta­ruuk­sia

Iin Raa­sak­ka­kos­kel­la kisat­tiin jäl­leen kos­kes­sa Kunin­­gas­­jät­­kä-tuk­­ki­­lais­­ki­­sois­­sa. Kau­niis­sa pou­ta­sääs­sä otel­tiin yhteen­sä vii­des­sä lajis­sa, joi­ta oli­vat sau­von­ta, kos­ken­las­ku, rul­laus, jouk­kue­sou­tu sekä tuk­ki­lais­ma­ra­ton.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Riip­pusil­ta­han­ket­ta tuet­tiin pyö­räil­len – Pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­lä uskoo sil­lan toteu­tu­mi­seen

Per­­jan­­tai-ilta­­na 183 pyö­räi­li­jää tait­toi let­kas­sa 15 kilo­met­rin mat­kan Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta­hank­keen puo­les­ta. Let­kas­sa pol­ki­vat kylä­läis­ten lisäk­si pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­lä sekä ter­­veys-.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Veden pääl­lä kii­tä­vät kel­kat kiin­nos­ti­vat

ISK Waterc­ross jär­jes­tet­tiin Iis­sä ensi ker­taa. Kol­me moot­to­ri­kelk­kaa nos­taa kier­rok­sia ran­ta­hie­kal­la Iis­sä, läh­tö­lip­pu hei­lah­taa ja kel­kat kiih­dyt­tä­vät koh­ti joen kes­kel­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Työl­lis­tä­mis­hank­keel­le rahoi­tus Iihin

Iin kun­ta on saa­nut rahoi­tuk­sen Tuu­na­taan työ­tä -työl­lis­tä­mis­hank­keel­le. Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Ely-kes­­kuk­­sen pää­tök­sel­le hank­keel­le myön­net­tiin 382 388 euroa Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­ton Kes­tä­vää kas­vua…