Artikkelit joiden kirjoittaja on Inkeri Harju

Mah­dol­li­suus hakeu­tua var­joon pelas­taa eläi­men hel­teel­lä– Eni­ten kuu­muu­des­ta kär­si­vät mai­toa tuot­ta­vat lehmät

Läm­pö­ti­lat ovat Suo­mes­sa vii­me viik­koi­na nous­seet jopa tuka­liin luke­miin, eivät­kä ihmi­set ole ainoi­ta, jot­ka kär­si­vät kuu­muu­des­ta. Pää­osin eläi­met sel­viä­vät helteistä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Prin­ses­san amma­tis­sa tär­kein­tä on las­ten ilo

Hau­ki­pu­taal­ta läh­töi­sin ole­va Mil­ja Kor­pe­la elät­tää itsen­sä koko­päi­väi­se­nä prin­ses­sa­na Tam­pe­reel­la. Ulko­mail­la prin­ses­san ammat­ti on jo ylei­nen, mut­ta Suo­mes­sa Kor­pe­la on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Iiläis­ten tava­rois­ta taidetta

Kuva­tai­tei­li­ja Pau­la Suo­mi­nen toi­voo, että iiläi­nen voi tule­vai­suu­des­sa koh­da­ta käve­ly­ret­kel­lään teok­sen, jos­sa on muka­na esi­mer­kik­si hänen mum­mon­sa van­ha tas­si tai.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus