Artikkelit joiden kirjoittaja on Inkeri Harju

Haa­ran­niit­ty kun­toon yhdes­sä – Arvok­kaan nii­tyn kun­nos­tus­tal­koi­siin osal­lis­tui pai­kal­li­sia sekä maahanmuuttajia

Haa­­ran- tai Haa­ra­no­jan­niit­ty on har­vi­nai­nen luon­non­niit­ty, jol­la pien­ti­lan leh­mät ovat lai­dun­ta­neet 80- ja 90-luku­­jen vaih­tee­seen saak­ka. Repo­se­län­tien var­rel­la sijait­se­val­la niityllä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin kan­sa­lais­opis­ton ja tai­de­kou­lun kurs­sit alkavat

Iin kan­sa­lais­opis­ton sekä tai­de­kou­lun kurs­sit jat­ku­vat taas syk­syl­lä. Net­­ti-ilmoit­­tau­­tu­­mi­­nen kurs­seil­le on jo auki. Puhe­li­mit­se ilmoit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan 14.8. lii­kun­ta­kurs­seil­le sekä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mui­nais­mark­ki­nat veti väkeä jonok­si asti

Vii­kon­lop­pu­na Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa esi­tel­tiin mui­nai­sia tai­to­ja ja teki­jöi­tä, kun Mui­nais­mark­ki­nat jär­jes­tet­tiin 14. ker­ran. Mark­ki­nat onnis­tui­vat Kie­ri­kin inten­dent­ti Lee­na Leh­ti­sen mukaan täysin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hel­le sai man­si­kat kyp­sy­mään käsiin

Ennä­tyk­sel­li­set hel­le­jak­sot ja poik­keuk­sel­li­nen kui­vuus ovat teh­neet kesäs­tä man­si­kan­vil­je­li­jöil­le vai­kean. Poi­min­ta­kausi jäi lyhyek­si, kun man­si­kat kyp­syi­vät nopeam­min kuin nii­tä ehti.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus